• +40729992303
 • Program - Luni - Vineri: 9:00 - 18:00
What are you looking for?

Cercetare și dezvoltare

Cercetare și dezvoltare

Servicii

Cercetare si Dezvoltare

Prin Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană a stabilit un set de măsuri referitoare la cercetare și inovare, competitivitatea globală a universităților și institutelor de cercetare, dezvoltarea competențelor antreprenoriale și transferul de cunoștințe în produse și servicii. Acestea, în centrul cărora se află triunghiul cercetare-dezvoltare-inovație (CDI), au fost argumentate pe baza necesității de a îmbunătăți efortul pentru a închide decalajul de creștere economică față de Statele Unite. Tratatul a fixat alocarea a 3% din PIB-ul Uniunii Europene pentru CDI.

Strategia Europa 2020 a fost realizată în contextul eforturilor Europei de a depăși criza economică. În acest sens, inițiativele Uniunii Europene vizează asigurarea unei creșteri economice inteligente (prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovație), sustenabile (printr-un accent decisiv pe o economie cu emisii scăzute de carbon și o industrie competitivă) și incluzive (punând accent pe crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei).

Toate măsurile legate de cercetare, dezvoltare și inovație vor fi plasate în contextul Uniunii Europene, atât în ceea ce privește transferul de cunoștințe și mobilitatea cercetătorilor, cât și integrarea cercetării românești în infrastructura europeană. Conform planului de aliniere la Strategia Europeană, România trebuie să aducă nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare la 2% din PIB până în 2020.

Dincolo de nivelul propus pentru investițiile în CDI, planul național înregistrează pentru competitivitatea României importanța orientării cheltuielilor către măsuri cu adevărat adăugatoare de valoare, care stimulează cercetarea și inovația în sectorul privat, promovează excelența și specializarea inteligentă și stimulează cooperarea între universități/institute de cercetare și întreprinderi. Cercetarea, dezvoltarea și inovația vor trebui să se concentreze pe domenii care prezintă provocări majore societale, cum ar fi schimbările climatice, eficiența energetică și a resurselor, schimbările demografice sau sănătatea populației.

În acest context, CHEMSPEED Laboratories au dezvoltat o serie de servicii specializate de cercetare și dezvoltare în domeniul proceselor și tehnologiilor asistate de microunde și ultrasunete adaptate noilor cerințe, transformări și provocări ale pieței.

Serviciile pe care le oferim sunt următoarele:

Asistență tehnică și suport

Echipa noastră de specialiști are o experiență vastă în aplicarea microundelor și ultrasunetelor în procesele chimice în următoarele domenii:

Sinteza chimică organică asistată de microunde și ultrasunete în sistem continuu și batch;
78%
Prelucrarea materialelor ceramice și polimerice prin tehnologii asistate de microunde și ultrasunete;
85%
Dezvoltarea biotehnologiilor pentru extracția asistată de microunde și ultrasunete a uleiurilor esențiale volatile din plante, uleiurile grase din materiale vegetale și animale, extracția compușilor antioxidanți, polifenoli, antociani și arome de plante aromatice și tehnice;
95%
Sinteza nanomaterialelor, materialelor compozite, materialelor polimerice prin procese asistate de microunde și ultrasunete;
90%
Dezvoltarea tehnologiilor asistate de microunde și ultrasunete pentru industriile alimentare, cosmetice și farmaceutice;
100%
Dezvoltarea tehnologiilor asistate de microunde și ultrasunete pentru tratarea lemnului și materialelor celulozice;
100%
Optimizarea și eficientizarea proceselor industriale prin utilizarea eficientă a surselor de energie neconvenționale: microunde și ultrasunete;
100%
Dezvoltarea tehnologiilor asistate de microunde și ultrasunete la scară pilot pentru diverse procese chimice.
100%

Contacteaza-ne pentru mai multe informatii!

Pentru asistență și suport tehnic referitor la aceste tipuri de tehnologii, vă rugăm să contactați echipa noastră de specialiști. Toate solicitările dumneavoastră vor fi tratate cu confidențialitate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

Image

Expertiză R&D

Inovația și dezvoltarea tehnologică reprezintă prioritățile companiei CHEMSPEED. Clienții noștri vor beneficia de cele mai bune servicii și de experiența unei echipe de specialiști în domeniul proceselor chimice și tehnologiilor asistate de microunde și ultrasunete.

Compania CHEMSPEED dezvoltă proiecte de cercetare aplicată prin acorduri de confidențialitate și își protejează clienții prin obținerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra produselor și tehnologiilor furnizate acestora.

Programele noastre de cercetare sunt concentrate pe dezvoltarea:

 • Dezvoltarea de noi aplicații în domeniul proceselor și tehnologiilor asistate de microunde și ultrasunete în toate domeniile de activitate;
 • Dezvoltarea industrială a proceselor pentru sinteza compușilor organici și extracțiile de compuși biologic activi prin tehnologii asistate de microunde și ultrasunete.

 

Training

Prin intermediul profesioniștilor săi, echipa CHEMSPEED oferă cursuri de specializare în domeniul tehnologiilor și proceselor asistate de microunde și ultrasunete. Împreună cu partenerii săi tradiționali din țară și din străinătate, organizează ateliere și conferințe în domeniul proceselor chimice și al tehnologiilor asistate de microunde și ultrasunete.

Investigație(cercetare)

 1. Prezentare generală

            Până în prezent, compania noastră a acumulat un portofoliu consistent de domenii de cercetare în zona proceselor asistate de microunde și ultrasunete, cu rezultate remarcabile în aplicarea lor la scară pilot și industrială, printre care menționăm următoarele:

 • Obținerea: prin tehnologii neconvenționale asistate de microunde și ultrasunete a substanțelor retardante de flacără și intumescente pentru protecția împotriva focului a suprafețelor din lemn și metal, substanțe antiseptice pentru protecția împotriva agenților biologici ai lemnului și obiectelor de patrimoniu;
 • Obținerea: uleiurilor sintetice destinate operațiunilor de prelucrare și conservare suprafețelor metalice, degresanților industriali ecologici;ș
 • Extracții de: uleiuri esențiale, uleiuri grase și compuși antioxidanți(polifenoli și antociani) prin tehnologii ecologice de iradiere cu microunde și ultrasunete din materiale vegetale, organice și animale;
 • Crearea tehnologiilor ecologice pentru tratarea deșeurilor;
 • Obținerea textilelor funcționale și inteligente pentru sectoare industriale emergente;
 • Sinteze și tehnologii pentru elaborarea nanomaterialelor, nanocompozitelor, compușilor biomimetici, nanoparticulelor teragnostice;;
 • Cercetare și dezvoltare de noi produse pentru industriile de consum și industriale prin tehnologii de iradiere asistate de microunde și ultrasunete nepoluante. Rezultatul final a fost o gamă largă de produse și tehnologii, inclusiv:
  PRIMOSAL BURN PROTECTOR WP P 4171 – produs ignifug;

            ACTIV EC – 01 A – insecticid de șoc destinat domeniului sănătății publice;

            BIOCLEAN W – curățător pentru lemn;

            BIOCLEAN G – degresant industrial;

            MWKS –  ulei sintetic pentru operațiuni de prelucrare mecanică și conservare a pieselor metalice;

            BIOWOOD – antiseptic pentru tratamentul lemnului;

            MICROWOOD – instalație portabilă pentru tratament fitosanitar al lemnului;

            AgCLEAN – soluție ecologică pentru curățarea și lustruirea obiectelor vechi de argint.

Proiecte de cercetare științifică:

 1. Obținerea uleiurilor volatile prin extracție în câmpul microundelor din petale de trandafiri rezultate din procesul de creștere și cultivare”, Contract nr. 1622, cod SMIS-CSNR 47937 în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), Operațiunea 2.3.1 „Suport pentru start-up-uri inovative și spin-off-uri”, Axa Prioritară 2 „Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovație” – Sintchem Technologies SRL, 2014
 2. Electrodepozitarea nanocompozitelor și modelarea mecanismului structural: Sinteza în microunde a nanocompozitelor cu matrice metalică NANODEP, Contract nr. 72154, perioada: 1.01.2008 – 31.12.2011
 3. Sinteza asistată de microunde a polifosfatului de amoniu utilizat în compoziția ignifuganților pentru protecția lemnului – SC URBAN SRL, 2008
 4. Studiul legislației europene privind aplicarea și utilizarea ignifuganților și antisepticelor – Institutul Național al Lemnului, 2008
 5. Realizarea protecțiilor anticorozive la CHE Lotru Ciunget – ISPH București, 2009
 6. Fonduri structurale SOP CCE – A2 – 02.3.1. – 2008 -1 „Studii și cercetări necesare pentru construcția unei instalații portabile cu microunde pentru tratamentul lemnului și textilelor” – Acronim: MWKS, Contract nr. 636, perioada 2011 – 2012
 7. PN-II-PT-PCCA-2013-4-1687, „Reducerea deșeurilor viticole prin valorificarea integrală a tescovinei sub formă de compost și extracte polifenolice stabile pentru protecția antifungică a viței de vie și lemnului” Contract nr. 166, perioada 2014 – 2016