• +40729992303
  • Program - Luni - Vineri: 9:00 - 18:00
What are you looking for?

Proiecte de cercetare științifică

Proiecte de cercetare științifică:

1. Obținerea uleiurilor volatile prin extracție în câmpul microundelor din petale de trandafiri rezultate din procesul de creștere și cultivare”, Contract nr. 1622, cod SMIS-CSNR 47937 în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), Operațiunea 2.3.1 „Suport pentru start-up-uri inovative și spin-off-uri”, Axa Prioritară 2 „Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovație” – Sintchem Technologies SRL, 2014

2. Electrodepozitarea nanocompozitelor și modelarea mecanismului structural: Sinteza în microunde a nanocompozitelor cu matrice metalică NANODEP, Contract nr. 72154, perioada: 1.01.2008 – 31.12.2011

3. Sinteza asistată de microunde a polifosfatului de amoniu utilizat în compoziția ignifuganților pentru protecția lemnului – SC URBAN SRL, 2008

4. Studiul legislației europene privind aplicarea și utilizarea ignifuganților și antisepticelor – Institutul Național al Lemnului, 2008

5. Realizarea protecțiilor anticorozive la CHE Lotru Ciunget – ISPH București, 2009

6. Fonduri structurale SOP CCE – A2 – 02.3.1. – 2008 -1 „Studii și cercetări necesare pentru construcția unei instalații portabile cu microunde pentru tratamentul lemnului și textilelor” – Acronim: MWKS, Contract nr. 636, perioada 2011 – 2012

7. PN-II-PT-PCCA-2013-4-1687, „Reducerea deșeurilor viticole prin valorificarea integrală a tescovinei sub formă de compost și extracte polifenolice stabile pentru protecția antifungică a viței de vie și lemnului” Contract nr. 166, perioada 2014 – 2016